Економiка сьогоднi
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Дроботя Я. А. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ

Донизу

Дроботя Я. А. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ  Empty Дроботя Я. А. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ

Створювати по Admin на тему Ср Лист 15, 2017 5:51 pm

Я. А. Дроботя, кандидат економічних наук, доцент
Полтавська державна аграрна академія
 
Фінансові ризики залучення транснаціонального банківського капіталу
 
Транснаціональні банки – це безперечно складова частина сучасного банківського бізнесу будь-якої держави. Однак, поряд із позитивними рисами залучення додаткових фінансових ресурсів в країни та низки інших переваг, транснаціональний капітал несе у собі певні фінансові ризики. Здійснивши аналіз фінансових ризиків транснаціонального капіталу [1-6] серед даних фінансових ризиків для країни та окремих суб’єктів, на нашу думку, слід виокремити наступні:
-    ризик неякісних перекладів або ж мовного бар’єру;
-    діяльність в умовах коливання валютних курсів декількох держав, що спричиняє посилення валютних ризиків;
-    здійснення операцій з нерезидентами, яких потім складніше притягти до відповідальності за порушення умов кредитування;
-    посягання на фінансову безпеку окремих держав та світу;
-    здійснення великомасштабних фінансових операцій, що можуть забезпечити надприбутки або ж призвести до значних збитків;
-    постійне врахування і відстеження  законодавчих змін в банківській, податковій, страховій, трастовій та ін. сферах діяльності декількох (багатьох) країн світу та міжнародного законодавства, домовленостей;
-    залежність від транснаціонального бізнесу та переливів його капіталів;
-    ризик акцентування власників на отриманні прибутків і перевага в наданні ресурсів, тим галузям, що мають вищі прибутки та ігнорування інтересів певної нації в якій функціонує установа, як наслідок це спричинить гальмування розвитку виробництва певної держави;
-    ризик лобіювання інтересів нерезидентів;
-    ризик пов’язаний з ускладненням банківського нагляду за операціями філій транснаціональних банків;
-    стрімкий відтік капіталів ТНБ спричинить коливання валютних курсів;
-    зростання валютних ризиків при кредитуванні у валюті;
-    адаптація та прийняття банківських продуктів клієнтами банку;
-    зниження фінансової стійкості банківської системи певної країни за рахунок залучення іноземного капіталу;
-    ризик витіснення вітчизняних банків іноземними, які мають кращі фінансові продукти, дешевші ресурси, як наслідок банкрутство вітчизняних банків, які поряд із ТНБ стають не конкурентоздатними;
-    відплив капіталу у вигляді депозитів за кордон на кращих умовах;
-    перелив прибутку від банківської діяльності за кордон.
Врахування означених ризиків дасть змогу більш виважено підходити до обрання комерційного банку під час здійснення депозитних і кредитних операцій окремими суб’єктами господарювання. Держава ж, на нашу думку, повинна постійно балансувати між перевагами від залучення додаткового фінансового капіталу внаслідок діяльності транснаціональних банків та фінансовими ризиками, які несе у собі даний капітал.
 


Список використаних джерел
1.    Дзюблюк О., Владимир О. Іноземний капітал у банківській системі України: вплив на розвиток валютного ринку та діяльність банків / Олександр Дзюблюк, Ольга Владимир // Вісник НБУ . – 2014. – травень. – С. 26-33.
2.    Дмитренко М. Г., Жежерун Ю. В.  Вплив іноземного капіталу на розвиток банківського сектору України / М. Г. Дмитренко, Ю. В. Жежерун // Фінансовий простір. – 2015. - № 2(18). – С. 14-21.
3.    Дурицька Г. В. Сучасні тенденції транснаціоналізації та їхній вплив на економіку України / Г. В. Дурицька // Вісник Університету банківської Справи НБУ. – 2013. - № 2(17). – С. 39-45.
4.    Кулай А. В. Роль транснаціональних банків у формуванні ринку банківських послуг ЄС / А. В. Кулай // Збірник наукових праць «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». - 2014. –  Випуск 11 (41). – Ч. 3.  – С. 105-121.
5.    Осадчий Є. С. Банки з іноземним капіталом на ринку України: проблеми та перспективи розвитку / Є. С. Осадчий // Стратегія економічного розвитку України. – 2013. - № 33. – С. 94-102.
6.    Пилипенко Л. М. Іноземний капітал у банківській системі України як чинник впливу на фінансову безпеку держави : дис. на здобуття ступеня канд. екон. наук. за спец.  21.04.01. – економічна безпека держави / Л. М. Пилипенко. – К. : 2016. – 209 с. 

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 12
Дата реєстрації : 14.11.2017

https://economytyday.ukraine7.com

На початок Донизу

Дроботя Я. А. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ  Empty Re: Дроботя Я. А. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ

Створювати по Solodovnyk1996 на тему Пт Лист 17, 2017 11:16 am

Що таке "Транснаціональні банки"?

Solodovnyk1996

Кількість повідомлень : 15
Дата реєстрації : 15.11.2017

На початок Донизу

Дроботя Я. А. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ  Empty Re: Дроботя Я. А. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ

Створювати по Artem_Ambartsumyan на тему Пт Лист 17, 2017 11:26 am

Наша економіка відстає у розвитку від економік європейських країн. Доречно нам співпрацювати з ними, чи може краще встановити зв'язки з менш розвинутими країнами та спробувати власними силами розвинути деякі види діяльності?

Artem_Ambartsumyan

Кількість повідомлень : 24
Дата реєстрації : 15.11.2017

На початок Донизу

Дроботя Я. А. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ  Empty Re: Дроботя Я. А. ФІНАНСОВІ РИЗИКИ ЗАЛУЧЕННЯ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОГО БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ

Створювати по Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі