Економiка сьогоднi
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Іванова В.В., ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Донизу

Іванова В.В., ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ  Empty Іванова В.В., ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Створювати по TerelaEvg на тему Ср Лист 15, 2017 12:15 pm

Іванова В.В., д.е.н., професор
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Споживчій кооперації завжди були властиві механізми підприємництва. Основною проблемою для неї є збереження створеної системи, підвищення ефективності діяльності.

Однією з проблем, на вирішення якої повинні бути спрямовані механізми економічної політики споживчої кооперації, є її конкурентоспроможність. Такі конкурентні переваги системи як матеріально-технічна база, кадри, сформовані господарські зв'язки, повинні бути використані в повній мірі для забезпечення можливості вирішення питань щодо всіх видів діяльності споживчої кооперації, в тому числі впровадження ефективного маркетингу, залучення інвестицій.

Реалізація всього вищевикладеного передбачає:
- постійний моніторинг ринку для визначення існуючого і перспективного попиту на товари і послуги;
- визначення конкурентних переваг підприємств системи;
- створення прогресивних організаційно-економічних механізмів;
- пріоритетний розвиток ефективних виробництв;
- пошук нових ідей;
- багатокритеріальний аналіз даних діяльності окремих підприємств і системи в цілому;
- моделювання проблем і визначення методів їх вирішення;
- оцінку і впровадження досвіду організацій-конкурентів;
- оцінку і впровадження інновацій;
- прогноз коливань кон'юнктури ринку;
- аналіз комерційного рейтингу партнерів і конкурентів;
- підготовку і проведення рекламної компанії;
- постійний контроль за змінами в законодавстві та податковій політиці.

Реалізація цих завдань передбачає наявність і обробку значного обсягу різнобічної інформації. Аналіз інформаційного простору України свідчить про наявність вузьких відомчих інформаційних систем, ізольованості їх інформаційних ресурсів, відсутності комплексної систематизованої інформації про реальний стан внутрішнього і зовнішнього ринків.

Для більшості підприємств споживчої кооперації практично неможливо самостійно сканувати ринок в пошуках інформації, особливо за межами регіону і країни в цілому. У той час, коли системний моніторинг і сканування кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринків дає можливість оперативно коригувати економічну політику, формувати оптимальну стратегію діяльності, вивести нові товари на ринок, виробити рекомендації стосовно реклами та її обґрунтування.

Це обумовлює необхідність створення інформаційних баз даних на рівні споживчих спілок областей, які повинні забезпечити підприємства споживчої кооперації достовірною та оперативною інформації про стан економічного розвитку окремих підприємств, регіонального ринку, галузі, економіки країни та зарубіжжя.

Серед функцій, які повинні бути покладені на такі структури, можна виділити такі: моніторинг внутрішнього і зовнішнього ринків; дослідження розвитку попиту на окремі види продукції; організація інформаційно-методичного забезпечення досліджень; формування спеціальних джерел інформації про ринки окремих видів товарів; постійне спостереження за динамікою зміни цін і асортименту.

Для організації оперативного доступу до інформації слід використовувати можливості Інтернету через створення сайтів обласних споживчих спілок і організації доступу до них підприємствам споживчої кооперації.

Створення самих інформаційних структур в обласних споживчих союзах, які б займалися інформаційною підтримкою підприємств системи споживчої кооперації на рівні області і, як наслідок, на рівні країни, вимагають додаткових грошових витрат. Організація їх діяльності пов'язана також з наявністю відповідних кадрів і, перш за все, виникає нагальна потреба введення в штат посади заступника голови з питань інформації та маркетингу.

Крім того обласним споживчим спілкам можна запропонувати:
- удосконалювати стимулювання інформаційної діяльності;
- орієнтувати свою діяльність на формування єдиного інформаційного простору системи споживчої кооперації на основі об’єднання інформаційних структур районів і областей;
- створити сприятливі умови для вільного доступу до інформації;
- збільшити фінансування розробок для створення інформаційної складової інфраструктури системи;
- розробити комплекс заходів щодо підготовки і підвищенню кваліфікації кадрів в сфері надання інформаційних послуг;
- розробити і прийняти документи про порядок поширення інформації та інформаційних продуктів, а також механізму доступу до інформаційних ресурсів;
- розробити регіональні програми розвитку інфраструктури товарних ринків.

Запропонований підхід до організації збору та використання інформації вплине на підвищення якості управлінських рішень, і як наслідок, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності всієї системи споживчої кооперації.

TerelaEvg

Кількість повідомлень : 27
Дата реєстрації : 15.11.2017

На початок Донизу

Іванова В.В., ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ  Empty Re: Іванова В.В., ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Створювати по Artem_Ambartsumyan на тему Пт Лист 17, 2017 11:20 am

У дійсній економічній ситуації в Україні підприємствам допоможе інвестування коштів у їх діяльність? Може краще направити кошти в інноваційні сфери діяльності?

Artem_Ambartsumyan

Кількість повідомлень : 24
Дата реєстрації : 15.11.2017

На початок Донизу

Іванова В.В., ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ  Empty Re: Іванова В.В., ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Створювати по TerelaEvg на тему Пт Лист 17, 2017 11:48 am

Що є найважливішим в організації інформаційних потоків у споживчій кооперації?

TerelaEvg

Кількість повідомлень : 27
Дата реєстрації : 15.11.2017

На початок Донизу

Іванова В.В., ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ  Empty Re: Іванова В.В., ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ У СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ

Створювати по Спонсируемый контент


Спонсируемый контент


На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі