Економiка сьогоднi
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Чайка І.П. "УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИМ ПРОСТОРОМ ПІДПРИЄМСТВА"

Донизу

Чайка І.П. "УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИМ ПРОСТОРОМ ПІДПРИЄМСТВА" Empty Чайка І.П. "УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИМ ПРОСТОРОМ ПІДПРИЄМСТВА"

Створювати по Artem_Ambartsumyan на тему Ср Лист 15, 2017 1:13 pm

І.П. Чайка, к.е.н, доцент
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИМ ПРОСТОРОМ ПІДПРИЄМСТВА

Маркетингове управління підприємством як процес спрямування системної маркетингової взаємодії його функціональних підрозділів щодо залучення, збереження і розвитку споживачів вимагає формування відповідного механізму. Вважаємо, що механізм маркетингового управління слід розглядати як багатоаспектну систему застосування методів менеджменту і маркетингу, яка проактивно, тобто у відповідності з усвідомленими глибинними цінностями та цілями діяльності підприємства, забезпечує спільні та скоординовані дії його функціональних підрозділів задля досягнення визначених стратегічних цілей.

Враховуючи специфіку освітньої послуги як товару, зазначимо, що метою маркетингового управління ВНЗ є безперервне вдосконалення механізму його забезпечення, «оскільки неможливо досягти піку неперевершеного обслуговування раз і назавжди» [1, С. 67].  Благополучне функціонування механізму маркетингового управління ВНЗ потребує розвиненого інформаційного зв’язку у системі, тобто управління інформаційно-комунікативним простором (ІКП) (рис.).

Чайка І.П. "УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИМ ПРОСТОРОМ ПІДПРИЄМСТВА" Tabl1010
Рис. Місце та роль ІКП в механізмі маркетингового управління ВНЗ [розробка автора]

Метою управління ІКП є створення умов переведення інтелектуального потенціалу особистості, групи в продуктивний інтелектуальний капітал ВНЗ, здатний безпосередньо створювати вартість. По суті, ІКП має вирішувати соціально-економічні протиріччя, що виникають внаслідок взаємодій соціальних груп та окремих індивідів (які часто важко сприймають нововведення, прагнуть відстоювати особисті інтереси), формуючи між ними системну взаємодію, направлену на досягнення маркетингових цілей ВНЗ. Для ефективного управління ІКТ є необхідним формування відповідної інформаційної бази даних – маркетингової інформаційної системи,  яка стане своєрідним інформаційним контуром, в якому упорядковано накопичену маркетингову інформацію стосовно функціональних процесів всередині вишу, відомостей про зовнішнє мікро- і макросередовище ринку освітніх послуг. Таке упорядкування полегшить доступ до інформації, чим збільшить її затребуваність персоналом та ефективність маркетингового управління ВНЗ в цілому. «У багатьох навчальних закладах не розуміють, чому внутрішні записи та поточна маркетингова інформація можуть відігравати важливу роль у визначенні і вирішенні маркетингових проблем. Маркетингові дослідницькі проекти в ідеалі базуються на існуючих даних і маркетинговій інформації, а не розпочинаються з нуля» [2, С. 74].

Фахівці з маркетингу виділяють у  маркетинговій інформаційній системі три підсистеми: внутрішнього обліку компанії, маркетингового спостереження і  маркетингових досліджень [11, С. 72]. У ВНЗ кожна з них має будуватися з урахуванням специфіки його функціонування, що стане предметом наших подальших досліджень.

У результаті управління ІКП має утворитися аналітичне поле (побудоване на принципах холізму), яке містить великі обсяги необхідної для ефективного функціонування ВНЗ інформації, зібраної як професійними маркетологами, так і іншими співробітниками. ЇЇ правильне розташування полегшить доступ зацікавленим особам та допоможе керівництву і співробітникам вишу швидко адаптуватися до змін ринкового середовища, запитів споживачів і стейкхолдерів, приймати вірні поточні та стратегічні рішення, реалізуючи основне завдання механізму маркетингового управління ВНЗ – розвиток споживачів.  
Список використаних джерел
1. Котлер, Ф., Карен, Ф.А. Фокс. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів / Ф. Котлер, Карен Ф.А. Фокс. – К.: УАМ, Вид. Хімджест, 2011. – 580 с.
2. Котлер Ф., Келлер К. Л. Маркетинг менеджмент. Экспресс-курс. 3-е видання / Ф. Котлер, К.Л. Келлер. – СПб. : Питер, 2010. – 480 с.

Artem_Ambartsumyan

Кількість повідомлень : 24
Дата реєстрації : 15.11.2017

На початок Донизу

Чайка І.П. "УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИМ ПРОСТОРОМ ПІДПРИЄМСТВА" Empty Re: Чайка І.П. "УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИМ ПРОСТОРОМ ПІДПРИЄМСТВА"

Створювати по TerelaEvg на тему Пт Лист 17, 2017 11:47 am

Що є найважливішим в управлінні інформаційно-комунікативним простором підприємства ?

TerelaEvg

Кількість повідомлень : 27
Дата реєстрації : 15.11.2017

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі