Економiка сьогоднi
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Карнаухова Г.В. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ ПАКЕТІВ

Донизу

 Карнаухова Г.В. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ ПАКЕТІВ Empty Карнаухова Г.В. ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ ПАКЕТІВ

Створювати по Admin на тему Ср Лист 15, 2017 5:33 pm

Г.В. Карнаухова.
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 
ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ЕКОНОМЕТРИЧНИХ ПАКЕТІВ
  
Підготовка фахівців з економічної кібернетики  передбачає оволодіння студентами основним модельним інструментарієм сучасної економетрики та його застосування до моделювання економічних процесів. Важливими завданнями фахової підготовки є опанування сучасних методів побудови та оцінювання економетричних моделей, набуття навичок вимірювання взаємозв’язків між економічними змінними, використання результатів економетричного аналізу для прогнозування та прийняття науково-обґрунтованих рішень.
В процесі опанування курсу «Прикладна економетрика» магістри спеціальності 051 "Економіка". освітньої програми "Економічна кібернетика" використовують інструментарій сучасного прикладного аналізу не тільки  з Data Analysis «Microsoft Excel» але і спеціалізований економетричний пакет EViews  - одним з світових лідерів в області економетричного програмного забезпечення, що поєднує потужність і простоту використання. EViews  дозволяє швидко і ефективно керувати даними, здійснювати економетричний та статистичний аналіз, генерувати прогнози , розробляти високоякісні графічні моделі і таблиці для публікації або включення в інших додатках. Завдяки інноваційному графічному об'єктно-орієнтованому користувацькому інтерфейсу, EViews поєднує краще з сучасної технології програмного забезпечення з функціями складного механізму аналізу.
Але в наш складний час, коли сучасне виробництво потребує самостійних, творчих фахівців, ініціативних підприємливих, здатних приносити прибуток, пропонувати і розробляти ідеї, знаходити нетрадиційні рішення і реалізовувати економічно вигідні проекти слід звернути увагу  на сучасне кросплатформне  спеціалізоване економетричне забезпечення з відкритим кодом.
Gretl - крос-платформенний програмний пакет для економетричного аналізу, написаний мовою Сі  за ліцензією GNU General Public License, що має наступні особливості:

 •  Багато  методів оцінювання: найменших квадратів (LS), максимальної правдоподібності (ML), узагальнений метод моментів (GMM), метод одного рівняння і систем рівнянь;
 •  Інструментарій для аналізу часових рядів: ARIMA, широкий спектр одновимірних GARCH-моделей, VAR і VECM (включаючи структурний VAR), тести на одиничні корні і коінтеграцію, фільтр Калмана тощо .;
 •  Моделі з обмеженою залежною змінною: логіт, пробіт, моделі зі зміщенням відбору (Тобіна, Хекмана тощо.),інтервальна регресія, моделі тривалості тощо .;
 •  Оцінювання панельних моделей, включаючи інструментальні змінні, пробіт і динамічні панелі на основі узагальненого методу моментів (GMM);
 •  Видача результатів в форматі LaTeX  
 •  Містить потужну вбудовану скриптову мову hansl, що містить значну кількість функцій для програмування і роботи з матрицями;
 •  Циклічна структура команд для симуляцій методом Монте-Карло і ітераційних процедур оцінювання;
 •  Графічний інтерфейс для тонкої настройки відображення графіків gnuplot;
 •  Постійно зростаюча база для користувача функціональних пакетів, написаних на hansl;
 •  Інтеграція і обмін даними зі статистичними пакетами GNU R, GNU Octave, Ox і Stata.

JMulTi - інтерактивне програмне забезпечення з відкритим кодом для економетричного аналізу , що спеціалізується на одномірному та багатоваріантному аналізі часових рядів . Він має графічний користувальницький інтерфейс Java та забезпечує засоби, за допомогою яких можна здійснити деякі економетричні процедури серії часу, що недоступні в інших пприкладних пакетах. Такі процедури включають аналіз імпульсних реакцій з використанням завантажуваних довірчих інтервалів для моделювання VAR / VEC .
Одже використання широкого кола економетричних пакетів забезпечує посилення прикладного, практичного характеру системи професійної підготовки,  адекватність її сучасним вимогам економіки, науки і суспільного життя.


Список використаних джерел:
 

 1. EViews 7 User’s Guide I Copyright ©️ 1994–2009 Quantitative Micro Software, LLC All Rights Reserved Printed in the United States of America. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://schwert.ssb.rochester.edu/a425/EV71.pdf
 2. Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library . [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://gretl.sourceforge.net/
 3. JMulTi Time Series Analysis with Java [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.jmulti.de/


Admin
Admin

Кількість повідомлень : 12
Дата реєстрації : 14.11.2017

https://economytyday.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі