Економiка сьогоднi
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Глушко В.М. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМТСВІ

Донизу

Глушко В.М.  ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМТСВІ Empty Глушко В.М. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМТСВІ

Створювати по Solodovnyk1996 на тему Ср Лист 15, 2017 12:17 pm

В.М. Глушко, магістр кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики.
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»


ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМТСВІ

Маркетинг - складний, ієрархічно структурований процес, який постійно розгортається в часі, в якому важливе дослідження.  
Мета маркетингу полягає у задоволенні попиту споживачів шляхом наукової ефективної та ефективної організації процесу купівлі-продажу товарів.  Реалізація цих цілей вимагає:
 правильного формування ринку (підпорядковуючись певним правилам), бути «прозорим» (що дозволить оцінювати його статус, параметри та розвиток) та передбачуваним (забезпечення можливості прогнозувати зміни);  
 обмежити спонтанність ринку шляхом регулювання деяких ринкових процесів;  
 робити конкуренцію упорядкованою, підпорядкованою певним обмеженням;  виключити можливість недобросовісної конкуренції;  
 підпорядкувати виробничі та торгові вимоги до ринку, тобто інтереси споживача;  
 розробляти та впроваджувати на ринкову діяльність принципи науково обґрунтовані технології товарообігу та розподілу (дистрибуцію);  
 забезпечення високої ефективності рекламної та іншої маркетингової діяльності:
Маркетингові дослідження є основою для маркетингової діяльності підприємств.
Маркетингові дослідження зв’язують споживача і громадськість з виробником і продавцем через інформацію , що використовується для:
 виявлення і визначення сприятливих можливостей і проблем;
 планування, вдосконалення і оцінки заходів маркетингу;
 здійснення моніторингу маркетингової діяльності;
 розуміння шляхів підвищення ефективності специфічних заходів маркетингу;
 реалізації маркетингу як єдиного процесу.
Маркетингові дослідження виконують три основні функції:
 описова функція - збирання і представлення тверджень стосовно певного факту.
 діагностична функція - пояснення певних даних або дій.
 прогнозна функція - надання можливості досліднику прогнозувати результати запланованого маркетингового рішення.
Маркетингові дослідження  є комплексними і проводяться в трьох напрямах (табл. 1).
Таблиця 1
Основні напрямки маркетингових досліджень та їхні фактори дослідження
Глушко В.М.  ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМТСВІ <a href=Глушко В.М.  ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМТСВІ 13
Маркетингові дослідження повинні проводитися професійно і продумано на всіх етапах, починаючи від вибору типу маркетингового дослідження і закінчуючи методами обробки даних і формою представлення результатів.
Отже, можна сказати про те, що існує досить великий спектр напрямків маркетингових досліджень. Маркетингові дослідження допомагають забезпечити різноманітною інформацією особу, яка приймає управлінські рішення.

Список використаних джерел
1. Бєлова Т.Г. Маркетингові дослідження : Конспект лекцій для студ. за напрямом підготовки 6.030507 « Маркетинг» усіх форм навчання. – К. : НУХТ, 2010. – 131с.
2. Галицкий, Е. Б. Маркетинговые исследования. Теория и практика : учебник для вузов / Е. Б. Галицкий, Е. Г. Галицкая. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2014. -570 с. -  Серия : Бака- лавр. Углубленный курс
3. Жегус О. В. Маркетингові дослідження : навчальний посібник / О.В. Жегус, Т.М. Парцирна ; ФОП Іванченко І.С. - Х., 2016. - 237 с
4. Корж, М. В. Маркетинг: навч. посібник / М. В. Корж. - Київ : Центр учб. л-ри, 2008. - 344 с.

Solodovnyk1996

Кількість повідомлень : 15
Дата реєстрації : 15.11.2017

На початок Донизу

Глушко В.М.  ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМТСВІ Empty Re: Глушко В.М. ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІДПРИЄМТСВІ

Створювати по kuzmenko на тему Чт Лист 16, 2017 3:49 pm

Назвіть основні методи і моделі, які використовуються при моделюванні маркетингової діяльності?


kuzmenko

Кількість повідомлень : 1
Дата реєстрації : 16.11.2017

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі