Економiка сьогоднi
Вы хотите отреагировать на этот пост ? Создайте аккаунт всего в несколько кликов или войдите на форум.

Сухорада А.С. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Донизу

Сухорада А.С. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА Empty Сухорада А.С. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Створювати по Admin Ср Лист 15, 2017 6:10 pm

.С. Сухорада, магістр кафедри економіки підприємства та економічної кібернетики.
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
 
 
МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
 
Мотивація найманих робітників у процесі управління господарською діяльністю є найбільш ефективним інструментом стимулювання поряд із іншими функціями менеджменту, до яких відносять: планування, організація, контроль та прийняття оперативних і стратегічних рішень.
Відповідно до загальноприйнятого визначення, поняття мотивації – це сукупність внутрішніх та зовнішніх засобів, що стимулюють працівника до виконання дій, дають межі і методи діяльності та привносять до цієї діяльності напрям, націлений на втілення мети.
Згідно до мети мотивації, вона виконує такі завдання в управлінні соціально-економічним об`єктом:

  • Роз`яснення працівникам сутності мотивації і донесення її значення до кожного члена колективу;
  • Систематичне навчання працівників і управлінців основам психології та комунікацій;
  • Формування у кожного керівника демократичних підходів до керування персоналом із використанням сучасних методів мотивації.

До засобів впливу мотивації відносять стимули, мотиви і потреби. Стимул – це матеріальна винагорода визначеної форми та розміру. Найчастіше це заробітна плата працівника. Мотив – це внутрішня спонукальна сила робітника, його бажання, внутрішні установки та потяг до дій задля задоволення власних потреб нематеріального або матеріального характеру.
Потреба, на відміну від бажання, підкріплена спрямованістю до вчинення певної конкретної дії або ряду операцій для її задоволення. Потреба і є в деякій мірі проявом спонукання, але усвідомленим із точки зору необхідності виконання чітких дій, направлених на здобуття результату.
Те, на скільки одна потреба задоволена на даний момент впливає на спонукальну силу до дій в майбутньому періоді. Таку модель схематично зображено на рис. 1.
Сухорада А.С. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА <a href=Сухорада А.С. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 4
Рис. 1. Спрощена модель процесу мотивації 
Дивлячись на схему стає зрозуміло, що сутність мотивації на підприємстві зводиться до створення умов, які дозволяють працівникам відчувати, що вони можуть задовольнити свої потреби процесу мотивації такою поведінкою, яка забезпечує досягнення цілей підприємства. На нашу думку, мотивація – це процес стимулювання окремої людини чи групи людей до діяльності, що спрямована  на досягнення індивідуальних та загальних цілей підприємства. 
Сухорада А.С. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА <a href=Сухорада А.С. МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 5
Рис. 2. Основні види мотивації праці
            Згідно рис. 2. видно, що існує три основні види мотивації праці, які найчастіше використовуються на підприємствах. Крім згаданих вище видів мотивації, існує її поділ на індивідуальну та групову, зовнішню та внутрішню тощо.
Отже, можна сказати, що мотивація – це багатогранне та складне явище, яке потребує індивідуального підходу до кожної людини, базується на сукупності внутрішніх і зовнішніх сил, що спонукають її до здійснення діяльності.
 
Список використаних джерел
 
1. Жданкин Н.А. Мотивация персонала. Измерение и анализ:     учебно-практическое пособие / Н.А. Жданкин. – М.: Финпресс, 2011. – 272 с.
2. Круп’як  Л.Б.  Мотивація  трудових  ресурсів як  складова соціально-трудових відносин в організації / Л. Б. Круп’як. – К.: Кондор, 2013. – 233 с.
3. Крушельницька  О.В.  Управління  персоналом  /  О.В.  Крушельницька, Д.П. Мельничук. – К.: Кондор, 2013. – 311 с.
4. Левицька І. Мотиваційний механізм стимулювання працівників в ринкових умовах / І. Левицька, Я. Глива // Науковий  вісник КНТЕУ. – 2012. – № 20. – С. 127-130.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 12
Дата реєстрації : 14.11.2017

https://economytyday.ukraine7.com

На початок Донизу

На початок


 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі